هدف وب سایت من مدیر و یا Imanagement.co تربیت و ارتقای آموزش مدیران فناوری اطلاعات است.

ما بر این باوریم، که مدیریت فناوری اطلاعات شامل مباحث مدیریت، بازاریابی، رهبری و صد البته فناوری اطلاعات با چاشنی ای از هنر می باشد.

تمامی آموزش های سایت “من مدیر” چه فارسی و چه انگلیسی بر پایه و اساس این 4 محور با موضوعات و دانش روز همراه خواهد بود.