طراحی بوم مدل کسب و کار
بوم ارزش و ارتباط آن با بوم کسب و کار

شروع

صحبت ابتدایی

بوم مدل کسب و کار:

لازم به ذکر است که دوره آموزشی بوم مدل کسب و کار نیازمند هیچ گونه پیش نیازی نمی باشد و برای تمامی افرادی که آشنایی اندکی با مباحث فناوری اطلاعات داشته باشند مناسب خواهد بود. برای آشنایی بیشتر با دوره آموزشی بوم مدل کسب و کار لطفا ویدیوی صحبت ابتدایی که برای شما آماده شده است را نگاه بفرمایید. بوم مدل کسب و کار میتواند دریچه  ورودی باشد، برای آن دسته از افرادی که علاقه مند به یادگیری مباحث کسب و کار فناوری هستند و یا ارتقاء دانش باشد برای آن دسته از افرادی که در حال حاضر در کسب و کار فناوری اطلاعات حضور دارند.