هزینه در بوم مدل کسب و کار

هزینه در بوم مدل کسب و کار


هزینه در بوم مدل کسب و کار یکی از بخش های بسیار مهمی است که اکثرا به آن توجه زیادی میشود. اما آیا به شکل صحیح و با نگاه درست و استراتژیک به آنها نگاه میکنیم؟

تفاوت هزینه ثابت و متغیر در چیست؟
چطور میتوان هزینه های ثابت را به متغیر تغییر داد؟

پاسخ تمامی این سوال ها در این فیلم آموزشی “من مدیر

دیدگاه شما

  • Mohammad Ayeneh

    قبل از دیدن این ویدیو دید کاملا متفاوتی نسبت به هزینه داشتم اما فهمیدم که باید هزینه کردن معقول باشه و توانایی تبدیل شدن به درامد را درمدت زمانی معلوم داشته باشد . متشکرم بابت این ویدیو