طراحی بوم مدل کسب و کار

طراحی بوم مدل کسب و کار


چه میزان از استاندارد های طراحی بوم مدل کسب و کار اطلاع دارید؟
در صورتی که مایل باشید از بوم کسب و کار استفاده نمایید، چه شما در یک کسب و کار نوپا باشید و چه در یک کسب و کار متوسط، شما نیازمند رعایت کردن یکسری قوانین خواهید بود. این قوانین که به شما کمک خواهند کرد به سوالات زیر پاسخ دهید را در درس امروز با هم مرور خواهیم کرد.

طریقه صحیح و درست پر کردن بوم کسب و کار چگونه است؟
چگونه فرضیات خود را بر روی بوم مدل کسب و کار پیاده سازی کنیم؟
چگونه خوانایی بوم کسب و کار را افزایش دهیم؟
اشتباه پرکردن بوم مدل کسب و کار به چه معناست؟

دیدگاه شما