عوامل شکست در بوم مدل کسب و کار

عمده عوامل شکست در بوم مدل کسب و کار


در تمامی مراحل طراحی و اجرای بوم مدل کسب و کار نیازمند این هستیم که عوامل شکست رو به دقت بررسی کنید و برای آنها راه حل های پیشگیرانه داشته باشیم. اما بدون دانستن عوامل عمده شکست برنامه ریزی و تعیین استراتژی تقریبا غیر ممکن خواهد بود. از اینرو در درس امروز به بررسی مهمترین عوامل شکست در بوم مدل کسب و کار خواهیم پرداخت. عواملی نظیر عدم توجه کافی به نیاز مشتری و یا در نظر نگرفتن میزان سود و زیان حاصل از کسب و کار. هر چند که عوامل شکست در بوم مدل کسب و کار بیشتر از این تعداد هستند اما در درس امروز ما به مهمترین و رایج ترین آنها خواهیم پرداخت.

امیدواریم که شما نیز قبل از مواجهه با شکست به راه های پیگیری با آن توجه لازم داشته باشید.

آموزش آنلاین بوم مدل کسب و کار

دیدگاه شما