Backlog Grooming | اجایل | من مدیر

بازتعریف استوری ها Backlog Grooming :


در طول یک پروژه نرم افزاری گه گاه با این مسئله روبرو خواهید شد که به عنوان یک مدیر پروژه نرم افزاری، استوری هایی (Story) که در داخل بک لاگتون جمع اوری کرده اید نیازمند یک بازنویسی و یا حتی تفکیک خواهند بود. بدین معنا که این استوری ها یا خیلی قابل درک برای تیم نیستند و یا تیم قادر به اختصاص زمان مشخصی برای آنها نیست. در درس های گذشته من مدیر مشاهده کردید که این استوری ها را اپیک نام گذاری کرده ایم. در درس امروز وب سایت من مدیر با یک سناریو سعی در بازسازی جلسه ای واقعی از دنیای مدیریت پروژه خواهیم داشت. جلسه ای که اصولا به نام backlog grooming و یا Backlog Refinement شناخته میشود.
در سناریوی امروز:
یک اپیک (Epic) را شناسایی کرده.
به همراه اعضای تیم به بازتعریف آن خواهیم پرداخت.
و استوری های بازتولید شده جدید را مجددا مرتب سازی (Prioritize) خواهیم کرد.

رمز فایل: Imanagement.co

مشاهده فیلم آموزشی

دیدگاه شما