آموزش بوم مدل کسب و کار | قسمت پنجم | ارتباط با مشتری

وب سایت من مدیر


در کسب و کار شما، ارتباط با مشتریان به صورت مستقیم است یا غیر مستقیم؟
آیا ابزارهای لازم برای ارتباط مستقیم با مشتریان را در اختیار دارید؟
اگر ارتباط شما غیر مستقیم است، آیا از مزایای ارتباط غیر مستقیم با مشتریان به خوبی استفاده می کنید؟
آیا ارتباط مشتریان با شما در حد یک خرید و فروش ساده است و یا برای اینکه آنها را به مشتریان وفادار تبدیل کنید برنامه ای دارید و آنها همراهان دیرینه برند شما خواهند شد؟

و شاید بهتر باشد تا سوال را به صورت کلی تری مطرح نماییم و آن اینکه آیا برای مشتری های خود از بدو ورود تا خروج برنامه ای مدون و مشخص ای دارید؟ و یک حرف کلیشه ای و آن هم اینکه آیا قادر هستید تا ضعف های خود را به فرصت تبدیل نمایید؟

در فیلم آموزشی امروز راجع به مشخص کردن طرح ها و استراتژی های متفاوت برای ورود، نگه داشتن و رشد مشتری صحبت می کنیم و در پایان این درس شما قادر خواهید بود تا تعریف و برنامه شفافی از ارتباط با مشتری برای کسب و کار خود ارائه دهید.

شبکه های اجتماعی من مدیر

شبکه های اجتماعی مارو فراموش نکنید