آموزش بوم مدل کسب و کار | قسمت یازدهم | ارزش پیشنهادی

وب سایت من مدیر

شاید شما هم درگیر این سوال باشید که ابتدا باید بوم ارزش را طراحی کنید و بعد به سراغ بوم کسب و کار بروید و یا بلعکس؟ در فیلم بوم ارزش سعی کرده ایم تا با شناخت بوم ارزش بتوانیم به بهبود بوم کسب و کار خود کمک کنیم.

بوم ارزش و ارتباط آن با بوم کسب و کار چگونه است؟
چگونه میتوانیم توسط بوم ارزش بوم کسب و کار خود را بهبود بخشیم؟
نحوه پر کردن بوم ارزش چگونه است؟
با کدام یک شروع کنیم، بوم ارزش یا بوم کسب و کار؟
ارتباط بوم ارزش و بوم کسب و کار چگونه است؟

به همراه یک مثال عملی، کاربردی از بوم ارزش یکی از کمپانی های صاحب نام

شبکه های اجتماعی من مدیر

شبکه های اجتماعی مارو فراموش نکنید