آموزش بوم مدل کسب و کار | قسمت دهم | انواع هزینه ها در کسب و کار

وب سایت من مدیر

هزینه در هر کسب و کاری یکی از بخش های بسیار مهمی است که معمولا به آن توجه زیادی میشود. اما آیا به شکل صحیح و با نگاه درست و استراتژیک به آن نگاه میکنیم؟

اجازه دهید از چند سوال ساده شروع کنیم: تفاوت هزینه ثابت و متغیر در چیست؟
و چطور میتوان هزینه های ثابت را به متغیر تغییر داد و بالعکس؟

پاسخ تمامی این سوال ها در فیلم آموزشی هزینه.
توجه: تقریبا می توانیم بگوییم که هزینه آخرین فیلم از فیلم های مقدماتی بوم مدل کسب و کار محسوب می شود، پس اگر با بوم کسب و کار آشنایی کافی ندارید و فیلم های قبلی را هم ندیده اید، به شما پیشنهاد می کنیم همین جا توقف کنید و قبل از دیدن این فیلم، قسمت های قبلی بوم مدل کسب و کار را مشاهده کنید.

شبکه های اجتماعی من مدیر

شبکه های اجتماعی مارو فراموش نکنید