آموزش بوم مدل کسب و کار | قسمت نهم | شرکای تجاری

وب سایت من مدیر

شاید شما هم با ترس از داشتن شریک در کسب و کار خود مواجه هستید. اما تا به حال فکر کردید در صورت شفافیت و استفاده از مدل بیزینسی مشخصی، می توان ترس از شراکت و مشکلات ناشی از شراکت در کسب و کار را برطرف کرد؟

از نظر شما شریک و شراکت به چه معناست؟
شاید سوال بهتر این باشد که شریک تجاری شما کیست؟
رابطه شما با شریک تجاری خود چگونه است؟
از چه ابزاری جهت شفاف سازی رابطه تجاری استفاده میکنید؟
آیا قادر به برقراری یک ارتباط برد برد با شریک تجاری خود هستید؟
بوم مدل شراکت چیست و چگونه میتوان از آن استفاده کرد؟
پاسخ تمامی سوالات ذکر شده در فیلم آموزشی شریک تجاری

ااگر سوالات بالا دغدغه های شما هم هستند پیشنهاد می کنم فیلم شریک و شراکت در بوم کسب و کار را از دست ندهید.

شبکه های اجتماعی من مدیر

شبکه های اجتماعی مارو فراموش نکنید