آموزش بوم مدل کسب و کار | قسمت سیزدهم | عوامل شکست در کسب و کار

وب سایت من مدیر

از قدیم گفته اند که پیشگیری بهتر از درمان است. در فیلم عوامل شکست سعی می کنیم تا با عوامل اصلی شکست یک کسب و کار آشنا شویم تا با آگاهی از آن قبل از آنکه در شرایط بحران قرار بگیریم بتوانیم برای آن پلن و برنامه داشته باشیم.

در تمامی مراحل طراحی و اجرای بوم کسب و کار نیازمند این هستیم که عوامل شکست را به دقت بررسی کنیم و برای آنها راه حل های پیشگیرانه داشته باشیم. اما بدون دانستن عوامل عمده شکست برنامه ریزی و تعیین استراتژی تقریبا غیر ممکن خواهد بود. از اینرو در درس امروز به بررسی مهمترین عوامل شکست توسط این ابزار خواهیم پرداخت. عواملی نظیر عدم توجه کافی به نیاز مشتری و یا در نظر نگرفتن میزان سود و زیان حاصل از کسب و کار. هر چند که عوامل شکست یک کسب و کار بیشتر از این تعداد هستند اما در درس امروز ما به مهمترین و رایج ترین آنها خواهیم پرداخت.

امیدواریم که شما نیز قبل از مواجهه با شکست به راه های پیشگیری توجه لازم داشته باشید.

شبکه های اجتماعی من مدیر

شبکه های اجتماعی مارو فراموش نکنید