آموزش بوم مدل کسب و کار | قسمت ششم | مدل درآمد زایی

وب سایت من مدیر

در این فیلم به بررسی انواع جریان های درآمدزایی می پردازیم و جریان های مالی متفاوتی در کسب و کار را خواهیم شناخت.به علاوه یاد خواهیم گرفت که چرا نحوه قیمت گذاری کاملا با مدل درآمد زایی متفاوت است، و در ادامه در مورد مدل هایی زیر با جزئیات صحبت خواهیم کرد.

Asset Sale
Usage Fee
Licensing
Renting
Advertising
Subscription Fee
Intermediation Fee

در این فیلم نه تنها تمامی مدل ها را بررسی خواهیم کرد بلکه مثال های متفاوت و کاربردی نشان خواهیم داد. و فراموش نکنید که همیشه امکان یافتن مدل بهتری در جریان های درآمدزایی وجود خواهد داشت.

شبکه های اجتماعی من مدیر

شبکه های اجتماعی مارو فراموش نکنید