بوم مدل کسب و کار | قسمت دوم | مشتری

وب سایت من مدیر

از آنجایی که مهمترین بخش در هر کسب و کاری مشتریان محسوب می شوند در قسمت دوم از فیلم های آموزشی بوم کسب و کار نکاتی راجع به شناخت مشتریان را بررسی می کنیم و همچنین نوع خدماتی که می توانیم به مشتریان ارائه دهیم را بررسی خواهیم کرد. به سوالاتی نظیر

تعریف مشتری در بیزینس مدل چیست؟
چه کسی مشتری شماست؟ و چه کسی کاربر شماست؟
تفاوت کاربر و مشتری از نگاه بوم مدل کسب و کار چیست؟
تاثیرگذاران حوزه کسب و کار شما چه کسانی هستند؟
و از همه مهم تر آیا با افراد مخرب در مدل کسب خود آشنایی کافی دارید؟

را پاسخ خواهیم داد.

شبکه های اجتماعی من مدیر

شبکه های اجتماعی مارو فراموش نکنید