آموزش بوم مدل کسب و کار | قسمت هفتم | منابع کلیدی

وب سایت من مدیر

منابع کلیدی منابعی هستند که بدون آنها بیزینس مدل شما آنی دوام نخواهد داشت.

نکته ای که تمامی دوستان در هنگام پرکردن فرضیات مربوط به منابع کلیدی بوم کسب و کار باید بدان دقت کنند این است که پس از وارد کردن منبع کلیدی، آن منبع را از بیزینس مدل خارج نمایند و تست کنند که آیا بوم کسب و کارشان همچنان بدون آن منبع کلیدی دوام خواهد داشت و یا خیر.
در فیلم منابع کلیدی یاد خواهیم گرفت که چطور از بین رفتن یک منبع کلیدی می تواند کسب و کار ما را از بین ببرد.

شبکه های اجتماعی من مدیر

شبکه های اجتماعی مارو فراموش نکنید