آموزش بوم مدل کسب و کار | قسمت چهارم | کانال های ارتباطی و توزیع

وب سایت من مدیر

کانال ارتباطی بی شک یکی از مهمترین قسمت های این ابزار و هر بیزینسی به حساب می آید. یکی از اشتباهات رایج کسب و کار های مختلف مانند شرکت های نرم افزاری چه بزرگ، کوچک و یا متوسط، تولید نرم افزار باکیفیت بدون توجه به چگونگی در دسترس قرار دادن آن برای افراد است. در واقع میتوان گفت که از قبل نقشه ای مناسب درباره روش های ارتباطی خود با کاربران در بوم مدل کسب تعیین نکرده اند. در این فیلم آموزشی به کانال های ارتباطی در بوم کسب و کار اشاره می کنیم. و تفاوت ها و مزیت های آنها را بر خواهیم شمرد. علاوه بر آن با مثال های مختلفی نشان خواهیم داد در داخل بوم کسب و کار و آنها را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد.

شبکه های اجتماعی من مدیر

شبکه های اجتماعی مارو فراموش نکنید